Kemahiran Berfikir Secara Kritis

on Sunday, February 21, 2010

Maksud Kemahiran Berfikir Secara Kritis
Perkataan kritis berasal daripada bahasa Yunani "Kritikos" yang bermakna mampu menilai. Pada asalnya perkataan kritis dicipta untuk mengelak kesilapan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Secara umumnya kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

Terdapat sembilan proses yang terkandung dalam kemahiran berfikir secara kritis, iaitu:
  • mencirikan
  • membanding dan membeza
  • mengumpul dan mengelas
  • membuat urutan
  • menyusun mengikut keutamaan
  • menganalisis
  • mengesan kecondongan
  • menilai
  • membuat kesimpulan

Kepentingan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Pengajaran dan PembelajaranKemahiran berfikir kritis penting digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kerana kemahiran ini akan membolehkan pelajar memilih maklumat-maklumat yang releven bagi sesuatu konsep yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, dalam pengajaran Pendidikan Kesihatan, pelajar akan dapat mengenal pasti punca-punca jangkitan penyakit dan cara untuk menghindari sesuatu penyakit. Ringkasnya, kemahiran ini akan membantu pelajar berfikir secara kritis dalam mensintesis penyelesaian kepada sesuatu masalah.

Proses-Proses Dalam Kemahiran Berfikir Secara Kritis
Berikut pula adalah contoh kemahiran berfikir secara kritis:
a) Mencirikan
Proses ini melibatkan aktiviti bagi mengenal pasti kriteria sesuatu seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Aktiviti pemerhatian biasanya terlibat semasa proses mencirikan ini dilakukan. Biasanya kemahiran ini digunakan untuk: Mendefinisikan konsep atau item dan Mengenali antara konsep atau item yang hampir serupa.

b) Membanding dan membeza
Merupakan satu proses yang melibatkan pelajar mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran ini akan digunakan apabila terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan; dan Membuat pilihan atau keputusan.

c) Mengumpul dan mengelas
Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Kemahiran ini digunakan apabila terdapat banyak item atau maklumat; dan item atau maklumat yang tidak tersusun.
Ranking: 5

{ 1 Respon... read them below or add one }

Post a Comment

 
© Just Another Story All Rights Reserved