Amaran Angin Kencang dan Laut Bergelora Kesan Taufan (Haiyan)

on Thursday, November 07, 2013

AMARAN KATEGORI KEDUA - AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

Taufan (HAIYAN) dikesan pada Latitud 9.8 Utara; Longitud 130.2 Timur, pada jam 05:00 petang, 07 November 2013, kira-kira 1,400 km ke Timur Laut Kinabatangan, Sabah dan bergerak ke arah Barat-Barat Laut dengan anggaran kelajuan 35kmsj. 

Untuk makluman, Taufan (Haiyan) merupakan taufan paling kuat di 'West pacific' tahun ini dengan mencatatkan kelajuan angin sehingga 145mph (230 kmsj). Taufan ini semakin menghampiri Pantai Timur laut Sabah. 

SEKSYEN A: AMARAN UNTUK ORANG AWAM

I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)
Ditingkatkan daripada Amaran Kategori Pertama yang dikeluarkan pada pukul 04.05 petang, 07 November 2013.

Angin kencang Timur Laut/Barat Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sabah (Pantai Barat, Kudat & Sandakan) & WP Labuan dijangka berterusan sehingga Selasa, 07 November 2013.  Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut/Barat Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, Sabah (Pedalaman & Tawau) dijangka berterusan sehingga Selasa, 12 November 2013.  Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil , rekreasi laut dan sukan laut.

III) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini
a) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sabah (Pantai Barat, Kudat & Sandakan) & WP Labuan dijangka berterusan sehingga sebelum subuh, Jumaat, 08 November 2013. Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

b) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Pahang, Sabah (Pedalaman) & Sarawak (Limbang) dijangka berterusan sehingga sebelum subuh, Jumaat, 08 November 2013. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: AMARAN UNTUK PERKAPALAN
I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)- Ditingkatkan daripada Amaran Kategori Pertama yang dikeluarkan pada pukul 04.05 petang, 07 November 2013.
Angin kencang Timur Laut/Barat Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan Sabah (Pantai Barat, Kudat & Sandakan), WP Labuan, Condore, Reef North, Palawan, Layang-Layang & Sulu dijangka berterusan sehingga Selasa, 12 November 2013. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut/Barat Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, Sabah (Pedalaman & Tawau), Samui, Tioman, Bunguran, Reef South & Sulawesi dijangka berterusan sehingga Selasa, 12 November 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil , rekreasi laut dan sukan laut.

III) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH - Kemaskini
a) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sabah (Pantai Barat, Kudat & Sandakan), WP Labuan, Reef North & Palawan dijangka berterusan sehingga sebelum subuh, Jumaat, 08 November 2013.
Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

b) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Pahang, Sabah (Pedalaman), Sarawak (Limbang) & Bunguran dijangka berterusan sehingga sebelum subuh, Jumaat, 08 November 2013. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

"Dikemaskini pada *07 November 2013*, jam 08:24PM" SECOND CATEGORY WARNING - WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

Typhoon (HAIYAN) is observed at Latitude 9.8 North; Longitude 130.2 E, at 05:00 pm, 07th November 2013, approximately 1,400 km Northeast of Kinabatangan, Sabah and moving West-Northwestwards at estimate speed of 35kmph.
 
SECTION A: WARNING FOR PUBLIC
 
I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)- Upgraded from First Category Warning issued at 04.05 pm, 07 November 2013.
Strong Northeasterly/Northwesterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres occurring over the waters off Sabah (West Coast, Kudat & Sandakan) & Labuan FT are expected to continue until Tuesday, 12th November 2013. This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
 
II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly/Northwesterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occuring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East Johore, Sarawak, Sabah (Interior & Tawau) are expected to continue until Tuesday, 12th November 2013. This condition may cause strong winds up to 50kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and dangerous to small boats.
 
III) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Update
a) Thunderstorm activities occurring over the waters off Sabah (West Coast, Kudat & Sandakan) & Labuan FT are expected to continue until pre dawn, Friday, 08th November 2013. At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
 
b) Thunderstorm activities occurring over the waters off Pahang, Sabah (Interior) & Sarawak (Limbang) are expected to continue until pre dawn, Friday, 08th November 2013. This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and dangerous to small boats.
 
SECTION B: WARNING FOR SHIPPING
 
I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY) - Upgraded from First Category Warning issued at 04.05 pm, 07 November 2013.
Strong Northeasterly/Northwesterly winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres occurring over waters off Sabah (West Coast, Kudat & Sandakan), Labuan FT, Condore, Reef North, Palawan, Layang-Layang & Sulu are expected to continue until Tuesday, 12th November 2013. This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly/Northwesterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East Johore, Sarawak, Sabah (Interior & Tawau), Samui, Tioman, Bunguran, Reef South & Sulawesi are expected to continue until Tuesday, 12th November 2013. This condition may cause strong winds up to 50kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and dangerous to small boats.

III) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING - Update
a) Thunderstorm activities occurring over the waters off Sabah (West Coast, Kudat & Sandakan), Labuan FT, Reef North & Palawan are expected to continue until pre dawn, Friday, 08th November 2013. At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
 
b) Thunderstorm activities occurring over the waters off Pahang, Sabah (Interior), Sarawak (Limbang) & Bunguran are expected to continue until pre dawn, Friday, 08th November 2013. This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and dangerous to small boats.

"Updated on 07 November 2013, at 08:24PM"

Ranking: 5

{ 0 Respon... read them below or add one }

Post a Comment

 
© Just Another Story All Rights Reserved